TENTANG PERTANDINGAN MYSWITCH!

Sebagai sebahagian daripada Kempen Switch! anjuran FOMCA, WECAM dengan kerjasama TNB, Pertandingan MySwitch! diadakan bagi memupuk kesedaran tentang penjimatan elektrik dan juga menjadi lebih cekap tenaga dalam aktiviti seharian dan menyumbang kepada kemapanan alam sekitar. 

 

 

Objektif yang ingin dicapai dalam pertandingan ini adalah:

 

1) Mendidik pelajar untuk menjimatkan penggunaan elektrik dan seterusnya mengamalkan kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian.

 

2)Memberi kesedaran dan mendorong perubahan sikap positif pada pelajar-pelajar tentang kepentingan penjimatan tenaga, kecekapan tenaga dan kesan kepada alam sekitar.